Hållbarhet

Vårt erbjudande

Vårt erbjudande handlar om hållbarhet. Vi förädlar skogsvirke från närliggande delar av Sverige och strävar efter att ständigt optimera resursutnyttjandet i vår framställningsprocess så att den slutliga produktens hållfasthet och kvalitet borgar för ett långt produktliv i slutkundens tjänst. Här har vi samlat värdefull information om vårt erbjudande och vårt hållbarhetsarbete. Vi ger också råd och tips till slutanvändaren av våra dörrar och portar med fokus på lång livslängd och därmed optimalt resursutnyttjande.

Vi strävar efter att samtliga medarbetare ska vara djupt involverade i vårt miljöarbete. Det gör vi bland annat genom att vi gemensamt prioriterar de områden där vi upplever oss kunna åstadkomma störst positiv förändring och vi har miljöarbetet högt på vår agenda, både i vår egen vardag och i vårt samarbete med leverantörer. Våra gemensamma relevanta mål sätts upp inom ramarna för Agenda 2030:

 1. Att öka vårt engagemang i det lokala samhället
 2. Att främja god hälsa på arbetsplatsen
 3. Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen
 4. Att medvetandegöra vår affärsidé för våra kunder och konsumenter
 5. Att verka för en hållbar värdekedja:
  a) Utveckling och upphandling
  b) Produktion
  c) Förpackning och transport
  d) Produktanvändning
  e) Återvinning

Ditt bidrag för hållbarhet

För att en dörr ska ha bästa möjliga funktion under lång, lång tid, krävs det både ett fackmannamässigt montage och löpande omsorg i form av skötsel och underhåll. Vi kan lova dig att din nya dörr är byggt efter konstens alla regler och av trävirke av bästa kvalitet. MEN: – det är ändå trä, ett organiskt levande material som måste behandlas innan det utsätts för väder och vind.

1. Behandla alltid din nya dörr eller port på alla dörrbladets 6 sidor INNAN montage

2. Läs och följ montage- och skötselanvisningar noggrant, då bidrar du som bäst till en hållbar framtid.