Hantverket

Detaljerna avgör

Alltid riktig furupanel på ytterdörrens utsida
Tack vare vår erfarenhet och historia är vi övertygade om furuvirkets överlägsna kvalitet som material på ytterdörrens mest utsatta delar, nämligen utsidan. Vi har därför valt att enträget hålla kvar furupanelen såsom ”ytskikt” och därmed valt bort att här nyttja förvisso kostnadseffektivare skivmaterial av olika slag. En spårfräst träskiva kan förvisso efterlikna en original panelstruktur, men vi vet att det rätta virket vinner i längden.

Formstabilitet
Sammansättningen av en dörr består av flera komponenter i olika material. Mängden trä i dörrkonstruktionen är avgörande för formstabilitet och hållbarhet. Eftersom ytterdörren skall klara av de skandinaviska temperaturförändringarna, är rörelser oundvikliga. På Furuhälls Snickeri har vi medvetet valt att bygga våra dörrkonstruktioner med väl tilltagna tvärgående reglar samt extra förstärkningar i massivt trä runt lås och beslag.

Vår arbetsprocess och kvalitetssäkring
Såväl ramträ, panel och karmar till våra dörrar härstammar från samma noggrant utvalda furuvirke. I vår inköpsprocess söker vi alltid högsta kvalitet med största möjliga andel kärnved med hög motståndskraft mot röta och insekter. Kärnveden har ju dessutom stor upplagring av hartser och konserverande ämnen till skillnad från ytved, ”splinten”.

Vår urvalsprocess för detta fantastiska levande material går hand i hand med en tillverkningsprocess med resurshushållning och hållbarhet som ledstjärna.

Detaljkvalitet
Visste du att vi valt bort varmförzinkad spik till förmån för spik helt gjorda av rostfritt stål? Utöver förädlingen av trävirket, utgör spik, beslagning och plåt viktiga komponenter för en funktionell och hållbar ytterdörr. Beslagningen utgörs av kraftfulla gångjärn och lås från välkända tillverkare. För samtliga plåtdetaljer har vi valt att använda modern reptålig plåt i Greencoat-utförande.

Byggt i Norden, för Norden

Vårt erbjudande handlar om hållbarhet. Vi förädlar skogsvirke från närliggande delar av Sverige och strävar efter att ständigt optimera resursutnyttjandet i vår framställningsprocess så att den slutliga produktens hållfasthet och kvalitet borgar för ett långt produktliv i slutkundens tjänst.